Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Wystawy / Ostrów Lednicki

Ostrów Lednicki

 

Jubileusz 40-lecia Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

 

    2009 roku Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy obchodziło jubileusz 40-lecia. Po wieloletnich staraniach i przygotowaniach w 1969 roku powołano Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Lednickim dla ochrony piastowskiego dziedzictwa, które na wyspie (Ostrowiu) Jeziora Lednica czas pozostawił do naszych czasów. Nadano mu rangę Pomnika Historii Narodu Polskiego”. Prawnie Muzeum zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 1969 roku. Otrzymało ono wówczas nazwę „Muzeum Początków Państwa Polskiego na Lednicy”. Początkowo było ono pod opieką Powiatowej Rady Narodowej w Gnieźnie ale już od 1 stycznia 1970 roku przeszło pod bezpośrednią opiekę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu, stając się placówką autonomiczną „bezpośrednio podporządkowaną i finansowaną przez Wydział Kultury PWRN w Poznaniu”. W 1975 roku zarządzeniem Wojewody Poznańskiego z dnia 14 sierpnia, po powstaniu muzeum w Gnieźnie, pierwotną nazwę muzeum lednickiego zmieniono na „Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” z mocą jej obowiązywania od 1 stycznia 1975 roku. Pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

    Ze skromnego początkowo ośrodka w krótkim czasie rozwinęło się ono w jedno z największych muzeów na otwartym powietrzu — skansenów — na ziemiach polskich. Pierwotnie opiekowało się ono tylko ruinami na wyspie Jeziora Lednica, później dołączono do niego całą jego otulinę a następnie gród z reliktami zabudowy architektonicznej w Gieczu (od 1984 roku), potem wielki gród w Grzybowie koło Wrześni (od 1997 roku), a ostatnio też grodzisko w Radzimiu koło Murowanej Gośliny (badania muzeum od 2002 roku; pracownia muzeum od 2006 roku). Opiekuje się więc ono, pomijając Poznań i Gniezno, najważniejszymi obiektami dziedzictwa pierwszych Piastów. W niedalekiej przyszłości może być ono powiększone o inny bardzo cenny obiekt z tego czasu. Oprócz tego w jego strukturach organizacyjnych stworzono dział etnograficzny — obecnie Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach, któremu obok tworzonej od podstaw owalnicowej wsi wielkopolskiej obecnie podlega jeszcze kilka innych obiektów kultury ludowej, m.in. w Moraczewie, Rybitwach i Rogierówku. Jest to więc Muzeum, którego zadaniem jest ochrona dziedzictwa z różnych okresów naszych dziejów, od X/XI do 1. poł. XX wieku.

    W 2009 roku mija 40 lat od czasu, kiedy miejsce to zostało objęte kompleksową ochroną prawną i organizacyjną. Pragniemy więc uczcić to całorocznymi jubileuszowymi obchodami, aby oddać cześć twórcom tego Muzeum i wszystkim tym, którzy przez lata dbali aby owe dzieła sprzed wieków mogły budować dumę przyszłych pokoleń. Program, który został przygotowany przez pracowników Muzeum miał jeszcze szerzej niż dotychczas przybliżyć jego znaczenie społeczeństwu. Ukazać jego rolę w tworzeniu rzeczywistych korzeni naszej państwowości, religii i kultury a jednocześnie, jako jedno z najważniejszych muzeów na ziemiach polskich, jego rzeczywiste miejsce na mapie turystycznej Polski i Europy.

    Patronat nad obchodami przyjęli: Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego; Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński; prof. dr hab. Bronisław Marciniak, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Aleksander Starzyński, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu.


 

Dyrektor
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa
 
 
Patronat medialny
Roku Jubileuszowego
Patron medialny Patron medialny Patron medialny Patron medialny Patron medialny Patron medialny Patron medialny Patron medialny
 
 
 
kliknij    Jubileuszowa wystawa plenerowa
 
kliknij    Jubileuszowa wystawa: ,,40 zabytków"