Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Muzeum / WRPO / Kalendarium

Kalendarium

   

23 wrzesień 2008 r.
Podpisanie Umowy nr 11343/08/FPK/DSK dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
05 czerwiec 2009 r.
Podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu nr UDA-RPWP.06.02.01-30-001/09-00
06 luty 2009 r.
Podpisanie umowy nr 1/09/REZERWATY z Przedsiębiorstwem Budowlanym Produkcyjno-Handlowym „HENBUD” Henryk Kaczor z/s w Kłecku na realizację robót budowlano-montażowych w Grodzie w Grzybowie.
06 luty 2009 r.
 
Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlano-montażowych w Grodzie w Grzybowie.
22 maja 2009 r.
 
Podpisanie umowy nr 62/2009/WRPO z firmą „Copypoint” Z. Ławniczek z/s w Gnieźnie na dostawę i montaż 3 promocyjnych tablic informacyjnych.
01 czerwiec 2009 r.
 
Podpisanie umowy nr 71/09/WRPO z Agencją Inwestycyjną „TERRA” sp. z o.o. i Wspólnicy spółka komandytowa z/s w Poznaniu na pełnienie w zakresie pełnobranżowym funkcji inspektora nadzoru.
27 lipiec 2009 r.
Podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy nr 11343/08/FPK/DSK
20 sierpień 2009 r.
Podpisanie umowy nr 120/09/WRPO z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bolesław Spochacz z/s w Środzie Wielkopolskiej na realizację robót remontowo-budowlanych w Grodzie Piastowskim w Gieczu.
 
27 sierpień 2009 r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót remontowo-budowlanych w Grodzie Piastowskim w Gieczu.
 
01 wrzesień 2009 r.
Podpisanie umowy nr 126/09/WRPO z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Bolesław Spochacz z/s w Środzie Wielkopolskiej na realizację robót budowlano-montażowych w Rezerwacie Archeologicznym Ostrów Lednicki.
24 wrzesień 2009 r.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlano-montażowych w Rezerwacie Archeologicznym Ostrów Lednicki.
27 listopada 2009 r.
Podpisanie protokółu odbioru końcowego na realizację robót budowlano-montażowych w Grodzie w Grzybowie.
06 grudzień 2009 r.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku muzealnego – Gród w Grzybowie.
23 grudzień 2009 r.
Aneks pierwszy nr UDA-RPWP.06.02.01-30-001/09-01 do umowy o dofinansowanie Projektu.
06 kwiecień 2010 r.
Aneks drugi nr UDA-RPWP.06.02.01-30-001/09-02
25 maj 2010 r.
Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy nr 11343/08/FPK/DSK
25 czerwiec 2010 r.
Podpisanie umowy nr 214/10/WRPO z Biurem Techniczno-Handlowym Rafał Rytwiński z /s w Poznaniu na dostawę wyposażenia
07 wrzesień 2010 r.
Aneks trzeci nr UDA-RPWP.06.02.01-30-001/09-03
15 październik 2010 r.
Podpisanie protokółu odbioru końcowego na realizację robót budowlano-montażowych na terenie Rezerwatu Archeologicznego Ostrów Lednicki.
 
15 październik 2010 r.
Podpisanie protokółu odbioru końcowego na realizację robót remontowo-budowlanych w Grodu Piastowskim w Gieczu
20 październik 2010 r.
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zakończenia robót zrealizowanych na terenie Rezerwatu Archeologicznego Ostrów Lednicki, przez PINB w Gnieźnie
27 październik 2010 r.
Podpisanie umowy nr 399/10/WRPO z firmą „Copypoint” Z. Ławniczek z/s w Gnieźnie na dostawę i montaż plakietek informacyjnych
04 listopad 2010 r.
Uroczyste otwarcie projektu kluczowego w Gieczu
30 listopad 2010 r.
Zakończenie realizacji dostaw wyposażenia
07 grudzień 2010 r.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie dla Grodu Piastowskiego w Gieczu