Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Ostrów Lednicki przed założeniem muzeum

 

Najważniejsze wydarzenia dotyczące Ostrowa Lednickiego przed założeniem Muzeum

 

 

1837 A. Drzewiecki, właściciel wsi Latalice sprzedaje Ostrów Lednicki bogatemu, pruskiemu osadnikowi K. Johannesowi.
1843 Szersze zainteresowanie opinii publicznej ruinami lednickimi budzi krótki opis wyspy ja­ki ukazał się w wydanej przez hrabiego E. Raczyńskiego książce „Wspomnienia Wiel­kopolski”.
K. Johannes traktuje ruiny jako źródło materiału budowlanego, z którego wznosi zabudo­wania folwarczne w pobliskich Dziekanowicach.
Hrabia E. Raczyński alarmuje o tym fakcie opinię publiczną.
1845 Za sprawą landrata gnieźnieńskiego Grevenitza rozpoczynają się na Ostrowie Lednickim badania prowadzone przez powiatowego inspektora budowlanego Gadova. W związku z nie­udolnymi poczynaniami Gadova następuje dalsza degradacja ruin na wyspie.
1856 Ostrów Lednicki w drodze licytacji zostaje zakupiony przez hrabiego A. Węsierskiego, wła­ściciela pobliskiego Zakrzewa. Dzięki staraniom hrabiego na wyspę przybywają ba­dacze reprezentujący Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Krakowską Akademię Umiejętności. Trwają prace badawcze, ukazują się liczne artykuły prasowe dotyczące Ostrowa Lednickiego.
1876 Publikacja świetnej monografii M. Sokołowskiego „Ruiny na Ostrowie Jeziora Lednicy”.
1932–35 Zakrojone na szeroką skalę badania archeologiczno-antropologiczne wnętrza grodu led­nic­kiego prowadzone przez Z. Zakrzewskiego, A. Wrzoska i M. Ćwirko-Godyckiego, gdzie odkryto wielkie cmentarzysko.
1944 Niemiecki archeolog Masanetz natrafił w pobliżu zapadliska po bramie wjazdowej do gro­du na ślady po murach i murowane grobowce.
1959 Publikacja monografii W. Dalbora „Dwór ksiąźęcy z X w. na Ostrowie Lednickim”.
lata 50. Prace wykopaliskowe prowadzone w ramach Programu Kierownictwa Badań nad Po­cząt­kami Państwa Polskiego pod kierownictwem K. Żurowskiego i przy współpracy G. Mikołajczyk oraz J. Łomnickiego.
1962 Odkrycie kolejnej budowli kamiennej tzw. kościoła grodowego przez J. Łomnickiego i A. Nowaka.