Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Twoje położenie: Strona główna / Muzeum / WRPO / Giecz

Giecz

 

    W drugiej połowie roku 2009 działalność edukacyjno-wystawiennicza Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu będzie zawieszona, w związku z planowanym na ten rok rozpoczęciem na tym obiekcie prac remontowych (termin zamknięcia zostanie ogłoszony na stronie internetowej). To przedsięwzięcie, którego realizacja ma się sfinalizować z końcem 2010 roku, ma na celu uatrakcyjnienie Rezerwatu pod względem turystycznym, jak również lepsze przystosowanie go do działalności edukacyjnej, wystawienniczej oraz wypełnienia jednego z podstawowych zadań muzeum, jakim jest właściwa opieka nad materiałem zabytkowym przechowywanym w jego magazynach.

    Planowane prace przeprowadzone będą na grodzisku oraz na zewnątrz obiektu, przed główną bramą wjazdową do grodu — czyli na terenie sąsiadującym z nim od południa.
    Na grodzisku skupią się one przy jednym obiekcie i polegać będą na przebudowie istniejącego pawilonu muzealnego. Dotychczasowy jednokondygnacyjny budynek zyska drugą kondygnację pokrytą spadzistym dachem. Przearanżowany zostanie parter, gdzie znajdować się będzie sala ekspozycyjna z wystawą stałą poświęconą historii grodu w kontekście jego książęcego charakteru (eksponowane tam będą przede wszystkim zabytki unikatowe) oraz faktów historycznych wyróżniających ten gród spośród innych piastowskich grodów centralnych. Bardziej przystosowane dla ruchu turystycznego (również dla turystów niepełnosprawnych) będzie wejście oraz hol.  Na pierwszej kondygnacji przebudowane zostanie też zaplecze muzealne z pracowniami, biblioteką oraz magazynem zabytków wydzielonych. Nowa, druga kondygnacja mieścić będzie salę konferencyjną, z której korzystać się będzie również dla potrzeb edukacyjnych (lekcje muzealne prowadzone za pomocą multimediów). Poza tym na piętrze znajdować się będą dwa 2-osobowe pokoje gościnne oraz mieszkanie służbowe.
 
 
REZERWAT ARCHEOLOGICZNY GRÓD PIASTOWSKI W GIECZU
 
    Teren na zewnątrz grodziska zagospodarowany będzie przede wszystkim pod względem turystyczno-edukacyjnym. Na dotychczasowym parkingu wzniesiony zostanie budynek tzw. „małej gastronomii” oraz parking dla samochodów osobowych. Po drugiej stronie drogi prowadzącej do grodu powstanie „skansen” archeologiczny. Na terenie otoczonym drewnianą palisadą pobudowane zostaną lekkie konstrukcje drewniane (półziemianki i chaty naziemne), zarówno mieszkalne, jak też mieszczące wewnątrz warsztaty wyspecjalizowanego rzemiosła (m.in. garncarski, tkacki). Przygotowane one będą do prowadzenia interaktywnych lekcji muzealnych. Na terenie „skansenu” znajdować się też będzie duży budynek muzealny, którego wnętrze przystosowane będzie dla celów ekspozycyjnych (1. wystawa stała „Życie codzienne mieszkańców Giecza we wczesnym średniowieczu”, 2. wystawy czasowe prezentujące m.in. najnowsze wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Gieczu), edukacyjnych (pomieszczenie dla prowadzenia interaktywnych lekcji muzealnych w przypadku złych warunków pogodowych) oraz magazynowych (magazyn zabytków masowych).

 

Teresa Krysztofiak
 
Wizualizacja
 
 
  
 
 
 
Przebieg prac podczas rozbudowy rezerwatu


Sierpień’2009 – prace wykopaliskowe wyprzedzające inwestycje przy budynku muzealnym na grodzisku na terenie planowanego nowego wejścia


Wrzesień’2009 – Widok z grodziska na przygotowane już miejsce (po przeprowadzonych pracach wykopaliskowych) pod mający powstać budynek wystaw czasowych na podgrodziuWrzesień’2009 – Rowy fundamentowe pod budynek wystaw czasowych na podgrodziu

 

Wrzesień’2009 – Grodzisko – prace przy zakładaniu nowej instalacji wodociągowej
 

Październik’2009 – Budynek wystaw czasowych na podgrodziu w trakcie budowyPaździernik’2009 – Grodzisko – częściowo zburzony budynek gospodarczy znajdujący się na zapleczu remontowanego pawilonu muzealnegoListopad’2009 – Widok na salę ekspozycyjną w budynku wystaw czasowych na podgrodziu


 


Listopad’2009 – Odsłonięte belki stropowe starego zadaszenia remontowanego budynku muzealnego na grodzisku


 


Grudzień’2009 – Widok na budynek wystaw czasowych po założeniu więźby dachowej


Grudzień’2009 – Pawilon muzealny na grodzisku po przemurowaniu otworów okiennych


Styczeń’2010 – Prace przy deskowaniu dachu na budynku wystaw czasowych
Styczeń’2010 – montaż stalowych ram konstrukcyjnych przy rozbudowywanym pawilonie muzealnym na grodzisku

 Luty’2010 – Budynek wystaw czasowych po pokryciu dachu papą

 Luty’2010 – Szalunek pod klatkę schodową wewnątrz pawilonu muzealnego
Luty’2010 – Prace przy rozbudowywaniu głównego wejścia do muzeum na grodzisku

 Luty’2010 – Rozbudowywany budynek muzealny na grodzisku z zamontowanymi stalowymi ramami konstrukcyjnymi

 


Marzec’2010 – Klatka schodowa wewnątrz pawilonu muzealnego na grodziskuMarzec – Prace przy budowie nowego budynku gospodarczego na
zapleczu pawilonu muzealnego na grodzisku

 

 


  
Wybudowany nowy budynek gospodarczy na zapleczu pawilonu

muzealnego na grodzisku
Prace budowlane prowadzone na piętrze budynku muzealnego na grodziskuPrace przy zakładanie gontu na dachu budynku wystaw czasowych

na podgrodziu


Widok na parking powstający na podgrodziuNiwelowanie terenu podgrodzia, widok z grodziska
Budynek wystaw czasowych po założeniu gontu oraz kamiennej podmurówki 
Prace przy fundamentowaniu drewnianych chat edukacyjnych na

podgrodziu


Widok na poszerzoną powierzchnię ekspozycyjną sali wystawowej w

budynku muzealnym znajdującym się na grodzisku
Przyszła sala oświatowa na 1. piętrze budynku muzealnego na grodzisku

w trakcie budowy

 

Budynek muzealny – prace dekarskie

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace przy budowie osady edukacyjnej

 

 

 

Inne prace na grodzisku

 

 

 

Odbiór prac (22 październik 2010)

 

 

Autorką wszystkich fotografii jest kierownik Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu mgr Teresa Krysztofiak