Bądź na bieżąco z nowościami w naszym muzeum i zapisz się do newslettera. Co jakiś czas otrzymasz od nas informacje o wydarzeniach. Zapraszamy


Ceny biletów

 

 

CENY BILETÓW WSTĘPU DO ODDZIAŁÓW MPP

W ROKU 2013

 

 

NORMALNY

ULGOWY

RODZINNY

2+2

(3 dziecko GRATIS)

GRUPOWY

10 – 25

WYCIECZKOWY*

pow. 25 os.

LEKCJE *

Max 35 os.

OPROWADZANIE

W JĘZYKU POLSKIM

OPROWADZANIE

W JĘZYKU OBCYM

OPŁATA

PARKINGOWA *****

 

SAMOCHÓD OSOBOWY

AUTOBUS

Ostrów Lednicki

10 zł

5 zł

24 zł

9/4 zł

8/3 zł

5/4** zł

60 zł

100 zł

5 zł

10 zł

WPE

10 zł

5 zł

24 zł

9/4 zł

8/3 zł

5/4** zł

60 zł

100 zł

Grzybowo

5 zł

3 zł

12 zł

4,50/2,50

4/2 zł

5/4** zł

30 zł

60 zł

---

---

Giecz

5 zł

3 zł

12 zł

4,50/2,50

4/2 zł

5/4** zł

30 zł

60 zł

---

---

Rogierówko

----

----

----

----

----

----

----

----

---

---

LEDNICKI

(Ostrów Lednicki +WPE)

16 zł

7 zł

39 zł

14/6 zł

13/5 zł

 

 

 

 

 

WEEKENDOWY
***

23 zł

12 zł

70 zł

22/10 zł

21/9 zł

 

 

 

 

 

SPECJALNY
****

25 zł

13 zł

22/10 zł        

21/9 zł

20/8 zł

 

 

 

 

 

 

   

*          Opiekunowie grup i nauczyciele prowadzący lekcje i wycieczki szkolne — zwolnieni od opłat (1 osoba na 15 uczniów), piloci zawsze wstęp wolny

**        Przy wykupie dwóch lekcji cena za jedną lekcję wynosi 4 zł

***      Bilet weekendowy ważny jest w sobotę i niedzielę we wszystkich Oddziałach MPP

****    Bilet specjalny przeznaczony jest dla zwiedzających indywidualnych i grupowych, którzy chcą odwiedzić wszystkie Oddziały MPP w ciągu 1 tygodnia (od wtorku do niedzieli)

*****  Uiszczenie opłaty parkingowej upoważnia do parkowania w danym dniu na obu parkingach nad Lednicą (Ostrów Lednicki, WPE)

 

1. Członkowie grup szkolnych przybyłych na lekcję muzealną zobowiązani są wykupić stosowny bilet upoważniający do wejścia na teren Muzeum (ulgowy/grupowy/wycieczkowy) oraz bilet uczestnictwa w lekcji muzealnej.

 

2. Uczniom z terenu Gminy Łubowo przysługuje 50-procentowa zniżka od opłat za lekcje muzealne.

 

3. Na terenie Oddziału Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu, opłata za wypożyczenie Mp3 (przewodnik po grodzie i obydwu wystawach) wynosi 4 zł.

                                                          

4. Jednorazowa opłata za oprowadzenie wycieczki dotyczy grupy obejmującej maksymalnie 35 osób. Grupa powyżej tej liczby musi być podzielona na mniejsze.

 

5. Jednorazowa opłata za lekcje muzealne odnosi się do grup liczących maksymalnie 35 osób. Czas trwania konkretnej lekcji określony jest w informatorze o programach edukacyjnych MPP.

 

6. Fotografowanie i wideofilmowanie:

– zdjęcia robione na własny użytek bez prawa publikacji — bez opłat

– sesja zdjęć ślubnych (opłata w kasie):

                   we wnętrzach — 100 zł;

                   w plenerze — 50 zł.

 

7. Faktury VAT za zakupione w kasie materiały, wstęp do Muzeum, itp. wystawiana jest na życzenie odwiedzającego w każdej kasie Muzeum. Zamiar otrzymania faktury winien być zgłoszony kasjerce przed dokonaniem zakupu.

 

8. Zabrania się fotografowania i videofilmowania wnętrz ekspozycji i sal wystawowych do celów komercyjnych bez pisemnej zgody Dyrektora Muzeum.

 

Bilety ulgowe i bezpłatne

 

1.Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 160; poz. 994) ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

a) uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracownikom służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

b) osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c) osobom z poświadczoną niepełnosprawnością lub stopniem niepełnosprawności;

d) nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

e) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

f) kombatantom.

 

2.Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 160; poz. 994) całkowite zwolnienie od opłat za wstęp do Muzeum przysługuje:

a) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”;

b) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

c) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

d) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

e) dzieciom do lat 7;

f) członkom Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum;

g) przewodnikom licencjonowanym.

 

3. Decyzją Dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów wstęp wolny do wszystkich Oddziałów MPP przysługuje studentom polskich uczelni następujących kierunków: archeologia, historia, historia sztuki, etnologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo.

 

4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

a) legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta;

b) legitymacje emeryta-rencisty;

c) legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

d) legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 1d i § 3 pkt 2b;

e) legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 1e i § 3 pkt 2a;

f) zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

g) legitymacje Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS;

h) Karta Polaka;

i) dokumenty potwierdzające wiek;

j) inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt. 1–4, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Wszystkie ceny są cenami brutto obejmującymi podatek VAT.